fbpx Gå till innehåll

Policy för hantering av personuppgifter

Denna policy beskriver hur Selva Marine Nordic AB, nedan kallat Selva, (559060-9128) hanterar personuppgifter.

GDPR (General Data Protection Regulation) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018 och ersätter den svenska personuppgiftslagen (PUL). GDPR ska stärka enskilda personers rättigheter över hur företag, myndigheter och organisationer får samla in och använda deras personuppgifter. GDPR ställer högre krav på hur företag, myndigheter och organisationer får samla in och använda personuppgifter än vad PUL gjorde. På denna länk kan du läsa mer om GDPR www.datainspektionen.se.

Selva sparar uppgifter om namn, e-postadress och telefonnummer samt i vissa fall position/roll och arbetsort för att kunna fullgöra våra skyldigheter vid orderhantering samt för att kunna skicka nyhetsbrev, teknisk information, inbjudningar till aktiviteter samt för hantering av eventuella reklamationer. Uppgifterna kan även komma att användas till uppföljning av beställningar i enlighet med vårt interna kvalitetsarbete.

Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter till tredje part.

Dina personuppgifter hanteras av sälj- samt orderadministrativ personal på Selva samt eventuella personuppgiftsbiträden som vi har avtal med och används enbart för Selvas syften enligt denna policy.

Du har närsomhelst avboka våra nyhetsbrev, inbjudningar och andra utskick som du får på e-post.

Användning av webborder för återförsäljare

För att kunna logga in på webborder (endast för återförsäljare) används din e-postadress som användarnamn och ditt lösenord lagras anonymt i vårt affärssystem. Du kan ändra lösenordet under ”Mitt konto” samt även korrigera namn, e-postadress och telefonnummer. Övriga uppgifter som sparas är företagsspecifika. Du kan närsomhelst begära att vi stänger ditt konto i webborder genom att skicka ett mail till info@selvamarinmarine.se.

Lagringstiden

Vi sparar uppgifterna under tiden som du är kund och upp till två år efter senaste beställningen. Därefter skickar vi en förfrågan till dig om du vill bli borttagen. Givetvis kan du närsomhelst begära att bli borttagen genom att skicka ett mail till info@selvamarinmarine.se.

Vi har valt att betrakta alla befintliga kontakter som nya per den 25 maj 2018.

Rättslig grund för hantering

Vi hanterar dina personuppgifter med stöd i fullgörande av avtal när vi tillhandahåller produkter eller tjänster, med stöd av intresseavvägning använder vi dina uppgifter för statistik och för att skicka information om våra tjänster och nyhetsbrev.

Dina rättigheter

Du har rätt till information om hur vi hanterar dina personuppgifter samt vilka uppgifter som behandlas. Du kan även begära ett utdrag från vårt register enligt reglerna i GDPR. Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta kan du begära att informationen ska rättas eller under vissa omständigheter få dina uppgifter borttagna. Du kan begära att få personuppgifter flyttade från vårt system till en annan aktör, s.k. dataportabilitet. Detta är begränsat till uppgifter som du själv tillhandahållit oss.

En begäran om något av det ovan nämnda kan skickas till info@selvamarinmarine.se.

Du kan när som helst begära att bli borttagen från vår utskickslista. Det finns även en länk i varje utskick med möjlighet att tacka nej. Du kommer därefter endast att erhålla information om eventuella beställningar som görs.

Om du upplever att Selva inte behandlar dina personuppgifter i enlighet med vår policy, ber vi att kontakta oss i första hand på info@selvamarinmarine.se. Det är viktigt för oss att du känner dig trygg som kund hos oss på Selva.

Du har även rätt att vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten , som är tillsynsmyndighet.

Visit Us On FacebookVisit Us On Instagram