Gå till innehåll

Karnics historia – Kvalitetsbåtar från Cypern

KARNIC POWERBOATS HAR sitt säte och sin produktion i Limassol på Cypern. Företaget grundades 1993 och kom med sin första modell 1994, en liten motorbåt för den lokala marknaden. Sedan 1998 har man exporterat sina produkter och är idag representerade i ett tjugotal länder. 2004 lade man grunden till dagens moderna produktionssystem genom att investera i sitt första CAD-CAM system. Genom åren har Karnic utmärkt sig genom att hela tiden satsa på att både utveckla sitt produktprogram och företaget. Sedan 2012 har man även export till länder utanför Europa, faktiskt ända bort till Australien. Sedan 2014 har man helt datorkontrollerad produktion som borgar för en jämn och hög kvalitet. 2016 var ytterligare en milstolpe då man introducerade SL-serien, en serie moduluppbyggda båtar som kunderna själva får designa utformningen av.

DESIGN OCH UTVECKLING Det dedicerade utvecklingsteamet, som snarare ser det som en passion än ett jobb, ansvarar för design och utveckling av produkterna.

DE PRODUKTER SOM till slut syns i utställningshallarna har startat med en skiss på ett tomt papper. En idé som sedan analyserats och utvecklats och blivit en 3D-modell i datorn. Ett avancerat CAD-program hjälper teamet att bygga upp modellen in i minsta detalj, visualisera formerna, analysera funktionen och slutligen
bestämma den slutgiltiga designen.

I ALLA MODELLER betonas att man skall få ett värde i produkten när det gäller kvalitet, funktion och utseende. Varje produkt skall vara flexibel för att kunna möte varje kunds önskemål så mycket som möjligt. Detta uppnås genom att låta processen ta den tid som krävs för att grundligt kunna analysera alla aspekter innan designen är spikad.

KARNICS TEKNIK FÖR utveckling och produktion gör det möjligt att skapa avancerade former och praktiska lösningar som ger en unik stil, nästan utan begränsningar. Genom att utnyttja tekniken så kan man inte bara skapa optimerad funktion, utan även en design som passar för att göra produktionen så snabb och effektiv som möjligt. Ett exempel är bränsletankarna som är utformade för att låsa sig mot skrovets profil. Det gör att de kan monteras på ett minimum av tid.

OMVANDLINGEN FRÅN 3D-MODELL i datorn till en fysisk form sker med hjälp av en femaxlig fräsrobot som tar fram den fysiska modellen med en noggrannhet på  bråkdelar av en millimeter. Efter viss bearbetning blir de modellerna sedan mallar för formarna där alla delar till båtarna produceras.

NÄR SEDAN ALLA verktyg och formar är på plats så tillverkas en prototyp som genomgår hårda tester för att man skall vara säker på att man lever upp till kraven. När allt fått godkänt så kan produktionen av en ny modell starta.

KARNICS PRODUKTION Varje steg i Karnics produktion stöds av SPC-systemet, där SPC står för Smart Production Controller. Det är ett resurshanteringssystem som utvecklats av företaget för att handha och övervaka verksamheten. Till skillnad från andra resurshanteringssystem så är detta beroende av att såväl företagsledning  som teknisk personal interagerar med det så att produktionen kan följas och analyseras i varje givet ögonblick.

Visit Us On FacebookVisit Us On InstagramVisit Us On Twitter